Przedstawiamy Państwu pełen zakres, profesjonalnie świadczonych przez nas usług. Pełen spis naszego sprzętu mogą Państwo znaleźć pod linkiem: Sprzęt.

Roboty ziemne:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykopy pod fundamenty,
 • korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi,
 • niwelacje terenu,
 • wymiana gruntu,
 • zagęszczanie gruntu,
 • wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne,
 • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
 • wykopy pod oczka wodne, stawy.

Wynajem maszyn z operatorem:

Usługi transportowe:

 • transport kruszyw,
 • transport ziemi, piasku, żwiru,
 • wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Pozostałe usługi:

 • odśnieżanie placów, parkingów ,
 • załadunek/rozładunek palet,
 • wyburzenia, rozbiórki,
 • wynajem płyt drogowych

Kucie młotem: