Przedstawiamy Państwu pełen zakres, profesjonalnie świadczonych przez nas usług. Pełen spis naszego sprzętu mogą Państwo znaleźć pod linkiem: Sprzęt.

Roboty ziemne:

  • przygotowanie terenu pod budowę,
  • wykopy pod fundamenty,
  • korytowanie pod drogi, chodniki i parkingi,
  • niwelacje terenu,
  • wymiana gruntu,
  • zagęszczanie gruntu,
  • wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne,
  • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie ścieków,
  • wykopy pod oczka wodne, stawy.

Wynajem maszyn z operatorem:

Usługi transportowe:

  • transport kruszyw,
  • transport ziemi, piasku, żwiru,
  • wywóz gruzu i odpadów budowlanych

Pozostałe usługi:

  • odśnieżanie placów, parkingów ,
  • załadunek/rozładunek palet,
  • wyburzenia, rozbiórki,
  • wynajem płyt drogowych

Kucie młotem: